PDA

View Full Version : Thông Báo  1. Thông Báo Tỷ Lệ Xoay Wings và Item Season2 chuẩn webzen
  2. Thông Báo Hướng dẫn CỘNG HƯỞNG
  3. Thông Báo Thông Tin Open Beta máy chủ LEGEND-1
  4. Thông Báo Kết Thúc Aphatest vào 17h 5/6 để chuẩn bị Open Beta 13:00 6/6/2019
  5. Thông Báo Tổng kết đua tóp Danh Vọng ,Tóp Guild và Tóp ALL
  6. Thông Báo Gộp máy chủ muhnxua.vn qua muviet.net.vn
  7. Thông Báo Link gộp máy chủ MUHNXUA.VN qua MUVIET.NET..VN