Hiện tại để nạp Gcoin, Wcoin sử dụng trong game các bạn có thể sử dụng hai kênh sau :

- Viettel( duy nhất ngày Open Beta 6/6): Khuyến mãi 50% giá trị vào Gcoin khuyến mãi

- Nạp thẻ qua ATM( Mãi mãi ) : khuyến mại 50% giá trị vào Gcoin chính