I . ĐUA TOP KHỞI ĐỘNG
( 13:00 04-06 đến 23:59' 09-6-2019)Phần thưởng được trao vào tài khoản

► Phần Thưởng:
# Nhân vật Relife Reset Lớp nhân vật RS Cuối
1 isFreeTjj 0 35 Grand Master 09/06 00:13:47
2 NgocAnh 0 35 Grand Master 09/06 00:15:09
3 AnPham 0 35 Lord Emperor 09/06 00:17:59
4 DevilPuma 0 35 Grand Master 09/06 00:18:57
5 ChuoiXah09 0 35 Dimension Master 09/06 00:19:31

TOP
Phần thưởng
1 300.000 Gcoin
2 200.000 Gcoin
3 - 4 - 5 100.000 Gcoin