http://id.muhnxua.vn/gopsv/

Thời gian chuyển Server : 21:00 19/06/2019 - 23:59 23/06/2019
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.Máy chủ sát nhập :: Trang Chủ - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : mumuviet.net.vn
Lưu ý :
__HƯỚNG DẪN__Bước 1 : Tải Game bên Mu cần sáp nhập qua..
Bước 2 : Đăng kí tài khoản và tạo nhân vật bên Server cần sát nhập
Bước 3 : Vào máy chủ Mu cũ dồn đồ vào nhân vật chính như hình bên phải -->
Bước 4 : Thoát hẳn game 2 bên không Online bên nào cả trước khi ấn nút Sáp nhập
: TUYỆT ĐỐI NGHIÊM CẤM POST ĐỒ - RAO BÁN ĐỒ KHI SÁT NHẬP - PHÁT HIỆN BLOCK VĨNH VIỄN

  • Mỗi tài khoản ở server nguồn và server đích chỉ được thực hiện chuyển 1 lần duy nhất..
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật, cho nên nếu còn bất kì món đồ nào cần chuyển các bạn vui lòng chuyển sang tài khoản khác.
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở mumuviet.net.vn trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở mumuviet.net.vn không nhất thiết trùng với muhnxua.vn . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại muhnxua.vn sẽ được thay thế sang mumuviet.net.vn .